sklepik2logoemail

Odwiedziny

Dziś: 62

Miesiąc: 994

Od poczatku: 203800

ADMINISTRACJA

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PŁYWALNI DLA KLIENTÓW

 1. Zaplanuj swoją wizytę na basenie i przygotuj się do niej. Odłóż wizytę jeśli masz gorączkę lub objawy jakiejkolwiek infekcji, a w szczególności dróg oddechowych. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem oraz przebywającym na kwarantannie.
 2. Po wejściu do holu basenu, zdezynfekuj ręce korzystając z punktów dezynfekcji. Upewnij się, że masz ze sobą osłonę ust i nosa (oraz dla osób Ci towarzyszących).
 3. Zalecamy dokonywanie płatności bezgotówkowo.
 4. Upewnij się, że Twoje klapki, czepek i inne przedmioty, które zabierasz na basen są starannie umyte lub zdezynfekowane.
 5. Wniesienie własnego sprzętu pływackiego jest niemożliwe do odwołania.
 6. Zachowaj odstęp w oczekiwaniu do szatni. Do kasy podchodź pojedynczo. Jeśli jesteś z osobami wspólnie z Tobą zamieszkującymi, możecie oczekiwać i podejść do kasy razem, jednakże wszyscy razem musicie zachowywać odpowiednią odległość od pozostałych osób.
 7. W strefie zmiany obuwia i suszenia włosów, w szatniach i pod natryskami zachowaj odstęp 1.5 m od innych użytkowników. Jeśli to niemożliwe, poczekaj, aż osoba przed Tobą odejdzie.
 8. W szatniach używaj osłony na usta i nos do momentu przejścia do natrysków.
 9. W strefie natrysków bezwzględnie umyj dokładnie całe ciało wodą z mydłem przed wejściem do hal basenowych. Zachowaj wymagany odstęp.
 10. Bezwzględnie i ze spokojem wykonuj polecenia i instrukcje wydawane przez ratowników oraz personel obiektu.
 11. Wychodząc z basenów, w strefie natrysków ponownie dokładnie się umyj.
 12. Wracając do szafki w pierwszej kolejności nałóż osłonę na usta i nos, następnie kontynuuj czynności przebrania, suszenia.
 13. Wychodząc z przebieralni pozostaw swoją szafkę otwartą.
 14. Unikaj gromadzenia się w holu, na korytarzach i wszelkich ciągach komunikacyjnych, a także na terenie całego obiektu. Na członków rodziny lub przyjaciół zaczekaj na zewnątrz budynku.
 15. Na trybunach zostaje ograniczona ilość miejsc, co umożliwi zachowanie dystansu społecznego.
 16. Wejście na teren basenu oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w regulaminie.

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA PŁYWALNI

W związku z panującą epidemią wprowadziliśmy konieczne zmiany w korzystaniu z naszych usług:

 1. Pozostawiamy otwarte drzwi wejściowe przez cały czas działania obiektu.
 2. Zainstalowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu na obiekt, w przebieralniach i toaletach.
 3. Stały obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu nie dotyczy osób ćwiczących i korzystających z basenu.
 4. Obsługa zaopatrzona została w dodatkowe środki ochrony osobistej.
 5. Zaznaczyliśmy 1.5-metrowe odległości na podłodze przed kasą. Przed kasą może przebywać wyłącznie 1 osoba za wyjątkiem niepełnoletnich i niepełnosprawnych lub osób wspólnie zamieszkujących.
 6. Wprowadziliśmy dezynfekowanie blatu recepcyjnego po każdym kliencie. Regularna dezynfekcja innych powierzchni, których dotykają klienci minimum co 15 minut.
 7. Informujemy, iż na całym obiekcie obowiązuje dystans społeczny, który wynosi 1.5 metra.
 8. Zachęcamy wszystkich klientów do płatności bezgotówkowych.
 9. Prowadzimy dezynfekcję opasek i kluczy do szafek po każdym użytkowniku.
 10. Z pływalni nie będą mogły korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 11. Ograniczyliśmy ilość ławek w poczekalniach, by nie zachęcać nikogo do dłuższego przebywania na terenie obiektu.
 12. Wejście na basenu oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych regulaminie.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.

 1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać wpuszczania klientów na salę, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie na sali i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

Procedury związane z zasadami panującymi podczas zajęć/treningu grup zorganizowanych.

 1. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób jednoczasowo przebywających na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie.
 2. Zaleca się aby uczestnicy zajęć przyjeżdżali na zajęcia w terminie jak najbliższym rozpoczęcia zajęć. Na teren obiektu należy wejść w czasie niezbędnym do przebrania się w strój treningowy.
 3. Wywiad z osobami uczestniczącymi w zajęciach.
 4. Trener/instruktor/opiekun grupy koordynuje i odpowiada za przestrzeganie zasad i obostrzeń.
 5. Indywidualny sprzęt treningowy powinien być przechowywany w osobistym/spersonalizowanym worku treningowym.
 6. Zawodnicy używają tylko i wyłącznie swojego sprzętu treningowego. Nie wolno pożyczać sprzętu treningowego innemu uczestnikowi zajęć.
 7. Trenerzy/instruktorzy/opiekunowie grupy przemieszczają się po pływalni z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy innymi osobami korzystającymi z obiektu. Trenerzy/instruktorzy powinni używać własnego sprzętu /stopery, gwizdki itp./, którego nie wolno udostępniać innym osobom.
 8. Zawodnicy w wodzie utrzymują odpowiednią odległość od siebie. Nie należy nawiązywać żadnego kontaktu fizycznego z innymi uczestnikami zajęć.
 9. Należy tak ułożyć trening/zajęcia, aby zawodnicy nie skupiali się w jednym miejscu w tym samym czasie.
 10. W celu dobrej komunikacji z zawodnikami, z zachowaniem wymaganej odległości, zaleca się stosowanie tablic służących do przekazania treści zadań treningowych.
 11. Maksymalna ilość osób znajdująca się przy jednej ścianie nawrotowej na tym samym torze to 2 osoby.
 12. Woda/napoje powinny być w butelkach zakręcanych. Należy podpisać butelki, wykluczy to ewentualne omyłkowe wykorzystanie.
 13. Po skończonym treningu należy opuścić obiekt najszybciej jak to możliwe.